Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Termeni de confidentialitate

Cu privire la datele cu caracter personal furnizate de Cumpărător sau colectate în orice alt fel de Grupul TRIDEX AUTO, care sunt prelucrate de acesta, TRIDEX AUTO înţelege să respecte legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor în ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. În ceea ce priveşte orice astfel de activităţi de prelucrare, TRIDEX acţionează în calitate de operator de date şi orice prelucrare efectuată de alţi membri ai Grupului TRIDEX AUTO se va face în numele TRIDEX.

TRIDEX AUTO va colecta şi va prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal, care vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

1  informaţii referitoare la accesul Cumpărătorului la Platformă şi utilizarea acesteia (inclusiv, de exemplu, data şi ora vizitării, comportamentul de licitare, tipul de browser, navigarea până la platformă etc.) vor fi procesate de TRIDEX AUTO în vederea unei mai bune înţelegeri a Comunităţii Cumpărătorilor şi a vizitatorilor site-ului web, precum şi în vederea îmbunătăţirii Platformei şi a serviciilor oferite prin intermediul acesteia;

2  informaţii despre Client (inclusiv, dar fără a se limita la datele de contact, informaţiile financiare, Oferte, Vânzări TRIDEX AUTO, comunicaţii şi corespondenţă etc.) vor fi prelucrate de TRIDEX AUTO în scopul gestionării clienţilor. Acestea includ, fără a fi limitate, următoarele: (i) gestionarea şi monitorizarea Licitaţiilor, Ofertelor şi Vânzărilor TRIDEX AUTO; (ii) facturarea; (iii) gestionarea reclamaţiilor şi disputelor; (iv) corespondenţa cu Cumpărătorul; (v) trimiterea de informaţii comerciale şi de marketing direct cu privire la produsele şi serviciile Grupului TRIDEX AUTO, (vi) prevenirea şi investigarea abuzurilor, încălcărilor şi fraudelor; (vii) managementul procedurilor legale; şi (viii) managementul accesului la Platformă şi a utilizării acesteia.

În aceste scopuri, TRIDEX AUTO poate partaja datele cu caracter personal ale Cumpărătorului cu Grupul TRIDEX AUTO . De asemenea, Cumpărătorul acceptă că în cadrul serviciilor şi ofertelor furnizate prin intermediul Platformei, Grupul TRIDEX AUTO poate lucra cu furnizori de servicii terţi (ca de exemplu cu furnizori de servicii IT şi de găzduire, precum şi cu consilieri juridici). Datele cu caracter personal ale Cumpărătorului pot fi partajate cu astfel de furnizori de servicii terţi, care vor prelucra aceste date cu caracter personal numai conform instrucţiunilor TRIDEX AUTO.

Nefurnizarea unor astfel de informaţii poate rezulta în imposibilitatea Cumpărătorului de a se înregistra pe, de a avea acces la şi de a folosi Platforma, precum şi în imposibilitatea de a face Oferte.

TRIDEX AUTO poate dezvălui şi transfera datele cu caracter personal

1  autorităţilor competente, ca urmare a ameninţării cu iniţierea sau a desfăşurării unei acţiuni în instanţă, anchete penale, cereri oficiale de informaţii, precum şi în vederea conformării cu alte obligaţii legale;

2  terţelor părţi, ca urmare a oricărui fel de restructurare organizaţională (sau propunere de restructurare) a oricărui membru al Grupului TRIDEX AUTO, inclusiv prin fuziune sau achiziţie.

În cazul în care Cumpărătorul solicită mai multe detalii cu privire la prelucrarea unor astfel de date de către terţe părţi, acestuia i se recomandă să consulte politicile de confidenţialitate aplicabile ale respectivelor terţe părţi.

Cumpărătorul recunoaşte şi acceptă că astfel de date cu caracter personal pot fi transferate în afara Spaţiului Economic European, către o ţară care, în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor, nu este considerată ca oferind protecţie adecvată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi la libera circulaţie a acestor date.

Cumpărătorul acordă prin prezenta permisiunea sa Grupului TRIDEX AUTO în vederea prelucrării datelor sale cu caracter personal în scopuri de marketing. În orice moment, Cumpărătorul poate solicita TRIDEX AUTO să fie exclus gratuit de pe lista (listele) creată (create) în acest scop, în cazul în care nu doreşte să primească mesaje în cadrul campaniilor de marketing direct. Cumpărătorul poate fi informat gratuit cu privire la orice date cu caracter personal care au legătură cu el, în urma trimiterii către TRIDEX AUTO a unei solicitări scrise semnate şi datate şi, dacă este cazul, poate solicita modificarea datelor incorecte, incomplete sau irelevante. Orice astfel de solicitări vor fi adresate TRIDEX pe adresa menţionată în clauza 16.3, prin intermediul site-ului www.tridexauto.ro sau prin intermediul TRIDEX AUTO-ul meu, pe Platformă.


În prezenta clauză, referinţele la "Cumpărător" includ (fără a se limita la) Utilizatorii Cumpărătorului, membrii conducerii, angajaţii, contractanţii şi agenţii acestuia, în legătură cu care Grupul TRIDEX AUTO primește date cu caracter personal. Cumpărătorul este responsabil să se asigure că a obţinut toate aprobările şi autorizaţiile individuale prealabile necesare de la persoanele respective, pentru a permite Grupului TRIDEX AUTO să prelucreze datele cu caracter personal în cauză în conformitate cu meniunile prezente. Cumpărătorul va apăra, va despăgubi şi va exonera Grupul TRIDEX AUTO de răspundere împotriva tuturor Pierderilor apărute ca urmare a sau în legătură cu eşecul Cumpărătorului de obţinere a consimţămintelor şi aprobărilor individuale necesare.